Cho e hỏi e có 1 nut và lần bấm đầu la 10h00 lần 2 là 10h05 làm cách nào để lấy time hiện tại - lần đầu bấm ạ

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 10, 2019 trong Lập trình C# bởi DH2901 (120 điểm)
A cho e hỏi nếu e có 1 nút và lần đầu e bấm sẽ là 10h20p và lần 2 bấm vào là 10h30p vậy nếu e lấy lần 2 trừ cho lần 1 thì cách làm như thế nào ạ
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...