Mình muốn gửi Email có đính kèm tập tin được lưu trong SQL dưới dạng file bit

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 11, 2019 trong Lập trình VB.NET bởi manh.aof (120 điểm)
Mình có 1 file word được lưu tại CSDL SQL dưới dạng bit. Mình muốn gửi Email có đính kèm được file đó. Email gửi dạng text thì mình đã gửi được. Cám ơn nhiều!
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...