Trong C# có code nào biết máy tính của mình đươc kết nối bao nhiêu màn hình?

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 12, 2019 trong Lập trình C# bởi demonquan (190 điểm)
như tiêu đề mình muốn hỏi cách code trong C#.

VD mình có 2 form:

 + Form 1 làm việc trên màn hình chính. Trên Form 1 mình gọi form 2 ra và xuất ra full bên màn hình phụ. Để khi mình thao tác cập nhật ở Form 1 thì Form 2 thay đổi theo.

thank all đã xem và hỗ trợ mình
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...