"VsDevCmd" is not recognized as an internal or external command ?

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 2 bởi thanhbinhpv (120 điểm)
Mình bị lỗi "VsDevCmd" is not recognized as an internal or external command khi đang build trên Visual Studio 2019 . mọi người giúp mình với ạ.
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...