Lỗi Could not load file or assembly 'CrystalDecisions.Windows.Forms, Version=10.5.3700.0

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 5 trong Lập trình Web bởi jindo1268 (120 điểm)
Mình run web Aspx trên VS 2017 báo Lỗi Could not load file or assembly 'CrystalDecisions.Windows.Forms, Version=10.5.3700.0, Anh chị cho mình hỏi là thiếu thư viện gì vậy ah?
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...