Muốn được thông não đoạn code này ạ int charCode = ((c & 223) - 52) % 26 + (c & 32) + 65;

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 8, 2020 trong Lập trình C# bởi Sixxx1235 (120 điểm)
Đây là Đoạn code mã hóa ROT13 nhưng em muốn hỏi là nếu muốn thay đổi để tùy chọn thành các ROT khác (1-25) thì cần phải thay đổi tham số nào ạ?

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và giải đáp giúp ạ..!!
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...