Set Scroll pixel default in devexpress

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 1, 2021 bởi nguyenthao (9,000 điểm)

Thêm 2 dòng này ở File program.cs

  WindowsFormsSettings.ScrollUIMode = ScrollUIMode.Touch;
  WindowsFormsSettings.AllowPixelScrolling = DefaultBoolean.True;

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...