Mình cần tạo mã qr coder tiếp theo mã cũ bác có thể giúp mình được không? Cảm ơn,.

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 6, 2021 bởi Bùi Nhật (120 điểm)
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 22 Tháng 6, 2021 bởi nguyenthao (7,300 điểm)
Tạo mã qr theo mã cũ là sao bạn, mình chưa hiểu rõ ý bạn. ^^
...