(C#) Custom Scrollbar RichTextbox

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 9, 2021 bởi SoiXam9x (120 điểm)
Mình cần sử dụng control scrollbar của bunifu cho richtexbox mặc định , nhưng google ko thấy , mong anh chị giúp đỡ , cảm ơn nhiều
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 13 Tháng 9, 2021 bởi nguyenthao (7,340 điểm)
Bạn tham khảo tài liệu tại trang chủ:

https://docs2.bunifuframework.com/docs/ui/controls/bunifu-scrollbars
...