Custom Datagridview

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 9, 2021 trong Lập trình C# bởi bigzero (120 điểm)

ACE cho hỏi làm sao để tạo được cái datagridview như này rồi fill datasource vào và dùng epplus hoặc closedxml export ra file excel cũng giống vậy luôn ạ. Xin cảm ơn

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...