Làm report dạng master details với DevExpress ?

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 12, 2021 trong Devexpress bởi kellybum (130 điểm)
sửa nội dung 7 Tháng 12, 2021 bởi kellybum

Xin chào!

Mình muốn làm một report dạng cha - con bằng report của Devexpress nhưng không biết truyền biến và lấy data cho report thế nào, giúp mình với ạ.

VD:  xuất báo cáo các mặt hàng nhân viên đã bán được trong tháng 12 năm 2021. Để đơn giản mình giả định rằng đã có 2 table,  table1 là ds nhân viên, table2 chứa dữ liệu của bán hàng của nhân viên theo kỳ bán hàng (tháng.năm). Như vậy thì liên kết giữa 2 table là kỳ bán hàng và mã nhân viên.

Ở form show report có 1 textbox để nhập kỳ bán hàng cần xuất report: Kỳ Bán Hàng = 12.2021

Nhập Kỳ Bán Hàng, thể hiện dữ liệu bán hàng của các NV trong kỳ đó.

Nhân Viên A - Địa điểm làm việc: cửa hàng ABC

Mã hàng Tên hàng Số lượng Số tiền
A001 Áo Thun cá mập 50 50,000,000
Q007 Quần Điệp Viên 3 700,000,000

Nhân Viên B - Địa điểm làm việc: cửa hàng quận 10

Mã hàng Tên hàng Số lượng Số tiền
A010 Áo Ba Lỗ 70 50,000,000
Q070 Quần Siêu Nhân 300 700,000,000
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...