Câu 1: Nhập vào 1 số nguyên n. In ra thông báo n là số chẵn hay số lẻ. Tính giai thừa của n

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 12, 2021 bởi minh123456789 (120 điểm)
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...