Làm sao thoát khỏi MessageBox Khi nhấn OK

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 2, 2022 trong Lập trình C# bởi Sói9x (120 điểm)
chào mọi người em có mã như sau:

mà em không biết làm sao để đóng messagebox mà không đóng form ạ , em nhấn ok mà nó vẫn hiện lại messagebox :(

bool CheckBox01 = Convert.ToBoolean(bunifuCheckBox1.CheckState);
            if (CheckBox01)
            {
                var Result = MessageBox.Show("[LOGS] Please Choose Platform!", "Soi9x", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                switch (Result)
                {
                    case DialogResult.OK:
                        bunifuToggleSwitch5.Checked = false;
                        break;
                    case DialogResult.None:
                        break;
                    default:
                        break;
                }
            }
            else
            {
                bunifuToggleSwitch5.Checked = true;
            }
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...