INstall and Uninstall services

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 1 trong Lập trình C# bởi nguyenthao (9,000 điểm)
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\installutil.exe ./Client24.exe

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\installutil.exe /u ./Client24.exe
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...