Hỏi lỗi A generic error occurred in GDI+

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 3 trong Lập trình C# bởi Entiny2024 (120 điểm)
Các cô chú trên diễn đàn ơi cho con hỏi tại sao trong phần mềm quản lý nhân sự của chú Thảo Meo TV  hướng dẫn thì thêm ảnh nhân viên lại không được và khi chạy chương trình rồi thêm ảnh thì báo lỗi A generic error occurred in GDI+ ạ
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...