Viết thuật toán này như thế nào(Đang cần gấp mong mọi người giúp đỡ)

0 thích 0 không thích
77 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2016 trong Lập trình C# bởi CuiDua (120 điểm)

Em có một bài tập như thế này nhưng không biết phải giải quyết như thế nào mong các bác chỉ giáo

II. Trong quá trình bán hàng nhân viên bán hàng tạo ra được bảng chi tiết dữ liệu nhập xuất cho sản phẩm thuốc tây Viramin 80% như sau:

Ngày

Mã lô

Nhập

Xuất

SL

Đơn giá

SL

Đơn giá

20/01/2016

1

2

18

0

0

21/01/2016

1

6

20

0

0

25/01/2016

1

10

22

0

0

27/01/2016

1

6

19

0

0

22/01/2016

1

0

0

2

18

23/01/2016

1

0

0

1

20

24/01/2016

1

0

0

3

20

26/01/2016

1

0

0

2

20

27/01/2016

1

0

0

4

22

28/01/2016

1

0

0

2

22

Yêu cầu 1:

Viết thuật toán tính lượng hàng tồn kho và giá tồn kho theo các phương pháp sau:

a/ Bình quân cuối kỳ

b/ Bình quân thời điểm

c/ Nhập trước xuất trước (FIFO)

d/ Nhập sau xuất trước (LIFO)

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...