C# Windows Form - Tô viền DataGrid Cell khi click chuột vào 1 ô

0 thích 0 không thích
86 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 3, 2016 trong Lập trình C# bởi tindecken (120 điểm)

Hi mọi người,

Làm thế nào để khi click chuột (single click) vào 1 ô (CELL) trong DataGridView thì ô đó có viền màu vàng chẳng hạn, khi click vào ô khác thì viền màu vàng sẽ chuyển qua ô đã click

Datagridview của mình có thuộc tính SelectionMode = FullRowSelect

Thanks.

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...