Có thể điều khiển số lần lặp hoặc không lặp lại ảnh động .gif khi thực thi chương trình không?

0 thích 0 không thích
34 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 4, 2016 trong Lập trình VB.NET bởi Gt Guitaman (220 điểm)
Cho mình hỏi 1 câu với. Khi cho ảnh động vào 1 textbox hoặc 1 picturebox thì mặc định là ảnh động sẽ chạy lặp đi lặp lại liên tục. Mình 1 nó chỉ chạy 1 lần hoặc sau 1 phút mới chạy 1 lần có được không?
    

1 câu trả lời

1 thích 0 không thích
đã trả lời 12 Tháng 4, 2016 bởi Gt Guitaman (220 điểm)
Mình đã tự xử bằng cách dùng photoshop để chỉnh thời gian bằng tay theo ý rồi lưu lại. Đây có lẽ là cách nhanh nhất
...