AD ơi cho em hỏi..Làm sao để tạo được file xml (output-hv-33-x25.xml) trong nhận dạng biển số xe vậy? Em cảm ơn

0 thích 0 không thích
64 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 11, 2016 trong Lập trình C# bởi Nguyễn Phú (140 điểm)
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...