AD ơi cho em hỏi..Làm sao để tạo được file xml (output-hv-33-x25.xml) trong nhận dạng biển số xe vậy? Em cảm ơn

0 thích 0 không thích
144 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 11, 2016 trong Lập trình C# bởi Nguyễn Phú (140 điểm)
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 20 Tháng 6, 2019 bởi khuongnn (140 điểm)
hóng câu trả lời
...