Gridcontrol với 3 datatables

0 thích 0 không thích
18 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 11, 2016 trong Devexpress bởi demonquan (140 điểm)
mình đã xem bài hướng dẫn về Master - Detail rồi. nhưng giờ có vấn đề mở rộng hơn nữa ? khi mình có 3 bảng và mình đã show được 2 bảng liên kết với nhau.

Bảng 1 -> Bảng 2 mình lấy bảng 1 làm chính. Giờ từ Bảng 2 -> Bảng 3 và lấy bảng 2 làm chính nhưng chỉ dùng Gridcontrol thôi có được không mọi người?
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...