tạo index cho 3 bảng làm như thế àno ạ

0 thích 0 không thích
7 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 11, 2016 bởi Đoàn Thị Hiền (120 điểm)
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...