Thành viên Mr. Cùi Bắp

Thành viên được: 8 năm (since 12 Tháng 12, 2015)
Quyền hạn: Super Administrator
Các đặc quyền: Sửa chủ đề của câu hỏi bất kỳ
Sửa bất kỳ câu hỏi nào
Sửa bất kỳ câu trả lời nào
Sửa bất kỳ bình luận nào
Editing posts silently
Đóng bất cứ câu hỏi nào
Chọn câu trả lời hay nhất của bất kỳ câu hỏi nào
Xem địa chỉ IP bài viết của khách
Viewing who voted or flagged posts
Báo cáo vi phạm
Chấp thuận hoặc từ chối bài viết
Ẩn hoặc hiện bất kỳ bài viết nào
Xóa bài viết đã ẩn
Họ và tên:
Vị trí:
Website: http://www.laptrinhvb.net
Về:

Hoạt động của Mr. Cùi Bắp

Điểm: 5,140 điểm (hạng #2)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 41 (có 10 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 8
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 8 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 16 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Mr. Cùi Bắp

Please log in or register to post on this wall.
...