Nhận viết ứng dụng, đồ án, thiết kế website

Thành viên Thảo Meo

Thành viên được: 1 năm (since 13 Tháng 12, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Thảo Meo
Vị trí: Ho Chi Minh City, Vietnam
Website:
Về:

Hoạt động của Thảo Meo

Điểm: 3,260 điểm (hạng #2)
Các câu hỏi: 31 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 48 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 5 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 13 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Thảo Meo

Admin laptrinhvb.net
13 Tháng 1, 2016 bởi Thảo Meo
Love Thảo Meo
13 Tháng 1, 2016 bởi Thảo Meo
179 câu hỏi
159 câu trả lời
69 bình luận
478 thành viên