Thành viên dinhtona

Thành viên được: 5 năm (since 8 Tháng 4, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Ròm
Vị trí: Jujior
Website:
Về:

Hoạt động của dinhtona

Điểm: 360 điểm (hạng #9)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 4
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 5 câu hỏi, 3 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 8 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for dinhtona

Please log in or register to post on this wall.
...