Thêm nhiều bảng khác nhau vào cùng 1 Datagrid của Dexpress

0 thích 0 không thích
38 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 11, 2016 trong Lập trình VB.NET bởi Nguyễn Lâm (140 điểm)
Em có 2 table ở SQL là : DICH VU và LAISUAT, 2 bảng này liên kết với nhau qua FK=MaDV.

Ở đây đề yêu cầu là CẬP NHẬT DỊCH VỤ VÀ LÃI SUẤT

Có phải đề yêu cầu hiển thị tất cả các Column trong cả 2 bảng DICHVU và LAISUAT không ạ.

Nhờ mn chỉ giúp e cách làm với ạ.
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 26 Tháng 11, 2016 bởi TONA DINH (1,570 điểm)
Bạn hỏi thế khác nào đố người đọc.. Chẳng biết là bạn muốn hỏi gì ??
Cập nhật mà bạn nói đến nó là một danh mục hay một chức năng ???
...