Nhận viết ứng dụng, đồ án, thiết kế website
0 thích 0 không thích
22 lượt xem
Em có 2 table ở SQL là : DICH VU và LAISUAT, 2 bảng này liên kết với nhau qua FK=MaDV.

Ở đây đề yêu cầu là CẬP NHẬT DỊCH VỤ VÀ LÃI SUẤT

Có phải đề yêu cầu hiển thị tất cả các Column trong cả 2 bảng DICHVU và LAISUAT không ạ.

Nhờ mn chỉ giúp e cách làm với ạ.
đã hỏi 25 Tháng 11, 2016 trong Lập trình VB.NET bởi Nguyễn Lâm (140 điểm) | 22 lượt xem
  

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
Bạn hỏi thế khác nào đố người đọc.. Chẳng biết là bạn muốn hỏi gì ??
Cập nhật mà bạn nói đến nó là một danh mục hay một chức năng ???
đã trả lời 26 Tháng 11, 2016 bởi Tuyên Nguyễn (840 điểm)
179 câu hỏi
159 câu trả lời
69 bình luận
478 thành viên