Nhận viết ứng dụng, đồ án, thiết kế website
0 thích 0 không thích
14 lượt xem

update TBL_NHAPLIEU_WC SET mact=158051 OUTPUT inserted.*  WHERE MAKIEN='SCN12160510' 

đã hỏi 20 Tháng 12, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Thảo Meo (3,260 điểm) | 14 lượt xem
Looking for an answer?  Share this question:   

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

179 câu hỏi
159 câu trả lời
69 bình luận
478 thành viên