update và select trong một câu lệnh

0 thích 0 không thích
28 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 12, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Thảo Meo (3,630 điểm)

update TBL_NHAPLIEU_WC SET mact=158051 OUTPUT inserted.*  WHERE MAKIEN='SCN12160510' 

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...