Đã thử và đã thành công!">

Tự động ngắt trang in trong HTML và CSS

0 thích 0 không thích
259 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 1, 2017 trong Lập trình Web bởi Thảo Meo (3,890 điểm)
<p style="page-break-after:always;"></p>

Đã thử và đã thành công!

    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 10 Tháng 1, 2017 bởi Thảo Meo (3,890 điểm)
cảm ơn bạn nhiều, đang cần
...