load json to combobox devexpress

0 thích 0 không thích
16 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 7, 2017 trong Lập trình C# bởi Thảo Meo (3,890 điểm)
void loadCombo()
        {
            string json = File.ReadAllText("quan.txt");
            DataTable temp = new DataTable();
            temp.Columns.Add("value", typeof(string));
            temp.Columns.Add("name", typeof(string));

            JArray jarr = JArray.Parse(json);
            foreach (JObject content in jarr.Children<JObject>())
            {
                foreach (JProperty prop in content.Properties())
                {
                    string tempValue = (string)prop.Name;
                    JObject id = (JObject)prop.Value;
                    string value = (string)id["id"];
                    string name = (string)id["name"];
                    temp.Rows.Add(value, name);
                }
            }

            cbo_select.Properties.DataSource = temp;
            cbo_select.Properties.DisplayMember = "name";
            cbo_select.Properties.ValueMember = "id";

        }

data mau:

[{"quan-hoan-kiem":{"id":"73","name":"Quận Hoàn Kiếm","name_url":"quan-hoan-kiem"},"quan-ba-dinh":{"id":"74","name":"Quận Ba Đình","name_url":"quan-ba-dinh"},"quan-dong-da":{"id":"75","name":"Quận Đống Đa","name_url":"quan-dong-da"},"quan-hai-ba-trung":{"id":"76","name":"Quận Hai Bà Trưng","name_url":"quan-hai-ba-trung"},"quan-thanh-xuan":{"id":"77","name":"Quận Thanh Xuân","name_url":"quan-thanh-xuan"},"quan-tay-ho":{"id":"78","name":"Quận Tây Hồ","name_url":"quan-tay-ho"},"quan-cau-giay":{"id":"79","name":"Quận Cầu Giấy","name_url":"quan-cau-giay"},"quan-hoang-mai":{"id":"80","name":"Quận Hoàng Mai","name_url":"quan-hoang-mai"},"quan-long-bien":{"id":"81","name":"Quận Long Biên","name_url":"quan-long-bien"},"huyen-dong-anh":{"id":"82","name":"Huyện Đông Anh","name_url":"huyen-dong-anh"},"huyen-soc-son":{"id":"83","name":"Huyện Sóc Sơn","name_url":"huyen-soc-son"},"huyen-thanh-tri":{"id":"84","name":"Huyện Thanh Trì","name_url":"huyen-thanh-tri"},"quan-ha-dong":{"id":"86","name":"Quận Hà Đông","name_url":"quan-ha-dong"},"thi-xa-son-tay":{"id":"87","name":"Thị Xã Sơn Tây","name_url":"thi-xa-son-tay"},"huyen-dan-phuong":{"id":"88","name":"Huyện Đan Phượng","name_url":"huyen-dan-phuong"},"huyen-hoai-duc":{"id":"89","name":"Huyện Hoài Đức","name_url":"huyen-hoai-duc"},"huyen-quoc-oai":{"id":"90","name":"Huyện Quốc Oai","name_url":"huyen-quoc-oai"},"huyen-thach-that":{"id":"91","name":"Huyện Thạch Thất","name_url":"huyen-thach-that"},"huyen-chuong-my":{"id":"92","name":"Huyện Chương Mỹ","name_url":"huyen-chuong-my"},"huyen-thuong-tin":{"id":"93","name":"Huyện Thường Tín","name_url":"huyen-thuong-tin"},"huyen-phu-xuyen":{"id":"94","name":"Huyện Phú Xuyên","name_url":"huyen-phu-xuyen"},"quan-bac-tu-liem":{"id":"129","name":"Quận Bắc Từ Liêm","name_url":"quan-bac-tu-liem"},"quan-nam-tu-liem":{"id":"121","name":"Quận Nam Từ Liêm","name_url":"quan-nam-tu-liem"},"huyen-ba-vi":{"id":"122","name":"Huyện Ba Vì","name_url":"huyen-ba-vi"},"huyen-gia-lam":{"id":"123","name":"Huyện Gia Lâm","name_url":"huyen-gia-lam"},"huyen-me-linh":{"id":"124","name":"Huyện Mê Linh","name_url":"huyen-me-linh"},"huyen-my-duc":{"id":"125","name":"Huyện Mỹ Đức","name_url":"huyen-my-duc"},"huyen-phuc-tho":{"id":"126","name":"Huyện Phúc Thọ","name_url":"huyen-phuc-tho"},"huyen-thanh-oai":{"id":"127","name":"Huyện Thanh Oai","name_url":"huyen-thanh-oai"},"huyen-ung-hoa":{"id":"128","name":"Huyện Ứng Hòa","name_url":"huyen-ung-hoa"},"quan-huyen-khac":{"id":"95","name":"Quận huyện khác","name_url":"quan-huyen-khac"}}]
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...