Bác nào có hiểu biết về API thì chỉ em phát

0 thích 0 không thích
26 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 3, 2018 trong Lập trình C# bởi Nhã Migi (120 điểm)

Cho mình hỏi làm sao truy xuất lấy dữ liệu từ API thời tiết qua tên, nhưng có một dữ liệu không theo quy luật đặt tên thì làm sao truy xuất được (ở đây là rain.3h). em cám ơn trước.

    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 28 Tháng 3, 2018 bởi TONA DINH (1,570 điểm)
MÌnh không hiểu cái bạn đang làm. Bởi nếu dùng EnityFramework thì chỉ cần có cấu trúc database rồi thì nó tự động ánh xạ, trường hợp không đúng tên thì nó sẽ k cho đặt tên, do đó chắc chắn 100% là sẽ ánh xạ được tên trường.

Mình nói không hiểu là bởi vì mình thường xài Database first, của bạn thì, chưa hiểu được là bạn làm như nào.

Còn theo như mình đoán thì cái này bạn tạo một đối tượng để hứng cái mà bạn lấy về. Thì thực ra đó là một đối tượng do bạn tự định nghĩa, bạn có thể sửa tên lại cho phù hợp.
...