Reload .gitignore

1 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 5, 2022 trong Các câu hỏi khác bởi nguyenthao (8,120 điểm)

First commit any outstanding code changes, and then, run this command:

git rm -r --cached .

This removes any changed files from the index(staging area), then just run:

git add .

Commit it:

git commit -m ".gitignore is now working"
    

2 Câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 23 Tháng 5, 2022 bởi dinhtona (1,100 điểm)
Quá tuyệc dời
0 thích 0 không thích
đã trả lời 4 Tháng 8, 2022 bởi kossmoss (140 điểm)

gitignore file after you run the git add command..

YOWhatsapp

...