Hướng dẫn cập nhật dữ liệu giữa 2 bảng table.

1 thích 0 không thích
132 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Thảo Meo (3,890 điểm)
UPDATE
    tbl_nhaplieu_wc
SET
    tbl_nhaplieu_wc.manhom = tbl_cummay.manhom
    
FROM
    tbl_nhaplieu_wc
INNER JOIN
   tbl_cummay
ON
    tbl_nhaplieu_wc.macummay = tbl_cummay.macummay
WHERE
    tbl_nhaplieu_wc.macummay = tbl_cummay.macummay
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...