Chơi hàng loạt file âm thanh

0 thích 0 không thích
665 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 4, 2016 trong Lập trình C# bởi Huỳnh Thành (120 điểm)

Chào mọi người, em có một cái chuỗi và các file âm thanh tương tự như các chuỗi để phát âm, nhưng sao nó chỉ phát âm được cái chuỗi đầu thôi còn lại nó không phát tiếp được nữa, mong m.n giúp ạ.

Code mẫu em đây ạ.

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int number;
      number = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
      number = int.Parse(textBox1.Text); //convert string to integer
      String s1 = spell.SpellNumber(number);

      string[] A = s1.Split(' ');
      System.Media.SoundPlayer player = new System.Media.SoundPlayer();
      for(int i =0; i < A.Length; i++)
      {
        if (A[i] == "one")
        {
          player.SoundLocation = @"english\one.wav"; //path to the sound file
          player.Play();
        }
        if (A[i] == "two")
        {
          player.SoundLocation = @"english\two.wav"; //path to the sound file
          player.Play(); 
        }
        if (A[i] == "three")
        {
          player.SoundLocation = @"english\three.wav"; //path to the sound file
          player.Play();
        }


      }

    }

    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 27 Tháng 9, 2016 bởi loidotat (1,130 điểm)
sao ko dùng select case, player.playtoend
...