Xin nhờ các anh giúp em: Em muốn thêm(sửa,xóa) dữ liệu nhập từ textbox vào csdl sử dụng store procedure (devexpress)

0 thích 0 không thích
29 lượt xem

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 8 Tháng 6, 2016 bởi Thảo Meo (3,890 điểm)

Bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn lập trình Insert - Update - Delete sử dụng Procedure Sqlserver 2008

Trên diễn đàn http://laptrinhvb.net

Link tham khảo:

 http://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-csharp/Huong-dan-lap-trinh-Insert---Update---Delete-su-dung-Procedure-Sqlserver-2008/d4044d0f9dc91061.html

...