Cho mình hỏi format number trong javascript.

0 thích 0 không thích
86 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 1, 2016 trong Lập trình Web bởi Thảo Meo (3,890 điểm)

Ví dụ: như mình muốn convert 999999 => 999,999. Thì trong javascript mình làm như thế nào?

    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 7 Tháng 1, 2016 bởi Thảo Meo (3,890 điểm)

Cách 1: 

Number(10000).toLocaleString('en'); // "10,000"

cách 2: 

function commaSeparateNumber(val){
  while (/(\d+)(\d{3})/.test(val.toString())){
   val = val.toString().replace(/(\d+)(\d{3})/, '$1'+','+'$2');
  }
  return val;
 }
$('#elementID').html(commaSeparateNumber(1234567890));
...