anh chị cho e hỏi cách tính thời gian trong vb với (vd: lấy ngày hiên tại cộng thêm 3 tháng nữa)

0 thích 0 không thích
29 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 6, 2016 trong Lập trình VB.NET bởi Nguyễn Phú (140 điểm)
    

1 câu trả lời

1 thích 0 không thích
đã trả lời 7 Tháng 6, 2016 bởi loidotat (1,130 điểm)
sửa nội dung 27 Tháng 9, 2016 bởi loidotat
dùng hàm subdate nhe bạn!
...