Xóa dữ liệu bị trùng trong SQL server

1 thích 0 không thích
24 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 8, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Thảo Meo (3,890 điểm)
WITH CTE AS(
   SELECT [col1], [col2], [col3], [col4], [col5], [col6], [col7],
       RN = ROW_NUMBER()OVER(PARTITION BY col1 ORDER BY col1)
   FROM dbo.Table1
)
DELETE FROM CTE WHERE RN > 1
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...