Hướng dẫn lấy địa chỉ ip public modem internet

0 thích 0 không thích
30 lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 10, 2016 trong Lập trình VB.NET bởi Thảo Meo (3,890 điểm)
Dim client As New System.Net.WebClient
  Dim ip As String = client.DownloadString("https://api.ipify.org")
   MessageBox.Show(ip)
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...