Cho mình hỏi muốn cộng 2 dòng trong 1 cột trên datagrid view sau đó hiển thị ra textbox thì ntn ạ

1 thích 0 không thích
216 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 12, 2015 trong Lập trình C# bởi Trác Công Lý (130 điểm)

Nó ntn đây ạ

    

2 Câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 24 Tháng 12, 2015 bởi Thảo Meo (3,890 điểm)

Cho mình hỏi là có phải bạn muốn sum cột Số lương tháng?

0 thích 0 không thích
đã trả lời 24 Tháng 12, 2015 bởi Mr. Cùi Bắp (5,140 điểm)
Thay vì cộng các row của datagridview thì bạn có thể tính toán (avg,sum,count,max và min) các row của DataTable mà datagridview dùng để hiển thị thông wa hàm đã được hỗ trợ sẳn là: table_can_tinh.Compute("","")
đã hỏi 4 Tháng 2, 2016 trong Lập trình C# bởi Trần Thanh Hải (140 điểm) bạn có thể ví dụ cụ thể hơn dc kô vậy?
...